1. Nia’ (niat)
2. Sadda’ (kata hati yg belum diucapkan)
3. Ada (kata)
4. Gau’ (perbuatan)
5. Tau (manusia)

1. Nia’ mpinru sadda’
2. Sadda’ mpinru ada
3. Ada mpinru gau’
4. Gau’ mpinru tau
5. Tau mpinru deceng

Jika hendak menjadi manusia, berbuat baiklah, lantunkan tutur ucap dan gerak gemulai yang tidak menyakiti perasaan teman, sahabat, orang lain, dan sesama.

BACA JUGA :  Pernyataan Kajao Lalliddong terbukti sekarang ini