oleh

Mars Jayalah Bone

Semangat leluhur
Dipegang teguh petuah mangkau
Dasar ‘tuk berpijar
Masyarakat selalu beradab
Tingkatkan prestasi
membangun disegala bidang
Menyongsong kebahagiaan
masyarakat sejahtera

*Reff

Majulah Rakyat Bone
Raihlah masa depan cerah
Jayalah Negeri Bone
Masyarakat Bone bahagia

Membangun serentak
Pemerintah rakyat bersatu padu
Penuh Ketakwaan
Menghormati dan melayani
Majulah Negeriku kabupaten Bone berjaya
Harapan kebahagiaan
di depan menantimu

Majulah rakyat Bone
Railah masa depan cerah
Jayalah negeri Bone
Masyarakat Bone bahagia

Ciptaan. Doppy L.

Berikutnya