oleh

Lagu Kecamatan Kabupaten Bone

Setiap kecamatan di kabupaten Bone mempunyai sejarah masing, baik seni maupun budaya. Berikut ini saya mencoba menyusun lagu-lagu yang menggambarkan masing-masing kecamatan.

Judulnya semua diawali dengan kata “ongko” yang artinya kepemilikan.

1. Ongkona Awangpone

Awangpone wanuakku
Tana ancajingekku
Awangna latanete
Empengna Cempalagi

Awanpone wanuakku
Lilina Tana Bone
Mallari pangadereng
Langkana ri Matuju

Nasekkori songko pulaweng
Lettu wiring langi
Sipaccingi simelle ati
Pada bunga sibollo

2. Ongkona Cenrana

Padani menre’ rilopi
Pincara sagalae
Tuppua solo’ walennae
Rappe’na ri babana

Cenrana lipu sumange
Tana ancajingekku
Langkana ri Nagauleng
ri lilina tana Bone

(kembali ke awal)

Terjemahan:

Kita hudup dalam satu bahtera
Suatu perahu langka
Menantang arus sungai Walennae
Kita sama berlabuh di muara

Cenrana negeri yang luhur
Tanah tempat ku dilahirkan
Singgasana di Nagauleng
Dalam pangkuan Tanah Bone

3. Ongkona Ajangale

Ajangale wanuaku
Wanua kalebbireng
Wanua kalebbireng
Palilina Tana Bone
Palilina Tana Bone

Taro ada taro gau
Limpona Tellumpocoe
Rio rennu simellereng
Limpona Tellumpocoe
Rio rennu simellereng

Padai bunne siparajo
Mallangkana ri Timurung
Ukkunna Arung Pugi
Mallangkana ri Timurung
Ukkunna Arung Pugi

4. Ongkona Ponre

Ponre wanuakku
lipu malebbiku
tana mula jajikku
Nalimpengi pitu bulu
Sitanre pangadereng

Ponre wanuakku
Kissa marioloe
sirampe sisengereng
Massuajang rilangie
Lebana simellereng
Ongkona Arung Ponre

Ritiro mauni mabela
Situlu siparajo
Wanua … kalebbireku
kulao tessaile

Jemahan:

Ponre kampung halamanku
Negeri yang tercinta
Tanah tempat ku dilahirkan
Diselimuti bukit pegunungan
Setinggi derajat peradabannya

Ponre Kampung halamanku
Tercatat dalam sejarah
berkata seia sekata
terbanf mengangkasa
Negeri Arung Ponre

Terlihat dari jauh
Bagai tali bersatu dalam berai
Negeri tercinta
Bila ku pergi jauh takkan kulupakan

Cipt. Mursalim

Berikutnya