oleh

Kosakata Bugis Huruf Awal (E)

E
Etta : Sapaan kepada orangtua ningrat
Ega : banyak jumlahnya
Elong : Nyanyian, lagu
Elo : Mau, akan
Engka : ada
Enre’ : Naik
Era : Ajak
Ellong : Leher
Ebbu : Bikin, buat
Erung : Uterus
Eppa : Empat
Ennau : Curi
Ettu : Kentut
Enru : Setubuh, Jimak
Enneng : Enam
Emmau : Cium
Esso : Hari
Essang : Pikul
Enceng : bertambah
Enynyu : Sapaan mengejek
Endu : bersetubuh
Emma’ : Emak
Embong : Menggerakkan air

Berikutnya