oleh

Lagu Bugis Ongkona Bone

ONGKONA BONE

Lirik : Mursalim
Musik : Mursalim
Syair : anonim

O … unga warue
ungawaru lebbae
Tuwo mallongi-longi
Alla, tuwo mallongi-longi
Alla, riala pakkawaru

O … tana sumange
tana sumange lipue
riwowo tana bone
alla, riwowo tana bone
alla, mateddung pulaweng

O … taro adae
taro ada lebbae
teppaja baja-baja / Uddani bali Uddani
alla, teppaja baja-baja / Uddani bali Uddani
alla, sumange teallara

TERJEMAHAN BEBAS

oh bunga waru
bunga waru mekar di lembah
tumbuh menjulang ke angkasa
amboi, tumbuh menjulang ke angkasa
amboi,  jadi pagar teguh

oh tanah yang luhur
tanah tumpah darahku
di langit tanah Bone
amboi, di langit tanah Bone
amboi, berpayung emas

oh tuah moyang
tuah moyang di lembah
kan abadi selamanya / Rindu Berbalas rindu
amboi, abadi selamanya / Rindu Berbalas rindu
amboi, teguh kukuh dalam keyakinan

Berikutnya