Mengapa Tersendat Maju

151

ᨕᨙ ᨒᨀᨒᨚᨒᨚ
ᨆᨁᨗ ᨆᨘᨕᨚᨋᨚ ᨅᨉ
ᨉᨙᨁ ᨆᨘᨕᨗᨔᨛᨂᨗ
ᨕᨛᨃ ᨄᨗᨈᨘ ᨅᨗᨍᨉᨙᨑᨗ
ᨆᨈᨍᨛ ᨑᨗᨄᨆᨔᨑᨛ

ᨕᨙ ᨒᨀᨒᨚᨒᨚ
ᨆᨁᨗ ᨆᨘᨈᨛᨈᨚ ᨌᨉᨋᨘ
ᨉᨙᨁ ᨆᨘᨕᨗᨔᨛᨂᨗ
ᨓᨕᨙᨊ ᨀᨒᨘᨀᨘᨕᨙ
ᨄᨔᨕᨘ ᨉᨛᨀ

e … la kallolo
magi muonro badda’
dega muissengngi
engka pitu bijaderi
mattajeng ripammassareng

e … la kallolo
magi mutettong caddanru’
dega muissengngi
waena kalukue
pasau dekka

wahae … anak muda
mengapa tersendat maju
apa engkau tahu
tujuh bidadari
kelak menunggumu

wahae … anak muda
mengapa berdiri melongo
apa engkau tahu
air kelapa
menghapus dahaga