Mengapa Tersendat Maju

43

e … la kallolo
magi muonro badda’
dega muissengngi
engka pitu bijaderi
mattajeng ripammassareng

e … la kallolo
magi mutettong caddanru’
dega muissengngi
waena kalukue
pasau dekka

wahae … anak muda
mengapa tersendat maju
apa engkau tahu
tujuh bidadari
kelak menunggumu

wahae … anak muda
mengapa berdiri melongo
apa engkau tahu
air kelapa
menghapus dahaga

Baca Juga :  Festival Sempugi ke-15 Dihibur Tari Beppa-beppa dari Soppeng