Osong Makkunradde

313

OSONGNA
MAKKUNRADDE DAENG MATTANA
ANRE  GURU ANAKARUNG

I Mkkunradde’ asekku ritellae Daeng Mattana
pangulunna maneng bela sining poaseng alejowa anakarung

naerekkuwa ponratu jaji tongengngi mattonrong
kompania Balandae mai ri lipunna Bone
engka muwana watenna langkana sakke’ riuki
mattimporo malluttureng nataro oni mariyang
mallajang natiwi lettu mai ri tana Jumpandang
ojeng mattekka manekko malliweng ri tana Jawa
ri lipu assommengenna jinderale’na Bettawe

Terjemahan :

IKRAR KESETIAAN
MAKKUNRADDE DAENG MATTANA
ANRE’ GURU ANAKARUNG

Makkunradde namaku digelar Daeng Mattana
Pemimpin seluruh yang menamakan dirinya anak bangsawan

Kalau benar-benar Kompeni Belanda menyerang Bone
Akan ada istana berukir akan diterbangkan bunyi meriam
Melayang sampai tana Jumpandang
Kemungkinan akan menyeberang ke tana Jawa
Tempat berkedudukan Jenderal di Batavia

Baca Juga :  Penelitian Arkeologi Permukiman Situs Pongka Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone