Osong Makkunradde

157

OSONGNA
MAKKUNRADDE DAENG MATTANA
ANRE  GURU ANAKARUNG

La Makkunradde’ asekku ritellae Daeng Mattana
Pangulunna maneng bela sining poaseng alejowa anakarung

Narekkua Ponratu jaji tongengngi mattonrong kompania Balandae mai ri lipunna Bone
Engka muana watenna langkana sakke’ riuki
Mattimporo malluttureng nataro uni mariyang
Mallajang natiwi lettu mai ri tana Jumpandang
Ojeng mattekka manekko malliweng ri tana Jawa
ri lipu assommengenna jinderale’na Bettae

Terjemahan :

IKRAR KESETIAAN
MAKKUNRADDE DAENG MATTANA
ANRE’ GURU ANAKARUNG

La Makkunradde namaku digelar Daeng Mattana
Pemimpin seluruh yang menamakan dirinya anak bangsawan

Kalau benar-benar Kompeni Belanda menyerang Bone
Akan ada dari Istana Berukir
Akan diterbangkan meriam
Lalu melayang sampai Tana Jumpandang
Kemungkinan akan menyeberang ke Tana Jawa
Tempat berkedudukan Jenderal di Batavia