itawa mai lapuang Batara Tungkena Bone
muarengkalinga maneng padakku pattupu batu

I Parakkasi asekku ritellae Daeng Pawawo
mpiseyangngengngi Tanete
mammenasawa labela mewai mappasiduppa parewa
ritengnga padang pabbarani ripilena
koroneli bettaede’ – rialauna Lona

Terjemahan :

IKRAR KESETIAAN
I PARAKKASI DAENG PAWAWO – ARUNG TANETE

Pandanglah diriku Puang, penguasa tunggal Bone
Dengarkanlah wahai sesamaku pimpinan

I Parakkasi namaku yang digelar Daeng Pawawo
Yang menakhodai Tanete
Saya berharap dapat berhadapan mengadu senjata
Di medan perang – pemberani pilihan
Kolonel yang hebat – d isebelah timur kampung Lona