BERITA TERBARU

ᨄᨚᨒᨙᨊ ᨄᨙᨒᨙᨒᨙ ᨓᨗᨋᨘ ᨞ ᨈᨛᨋᨗ ᨀᨘᨈᨘᨍᨘ ᨆᨈ ᨞ ᨄᨉᨊ ᨔᨘᨒᨗᨔ ᨞ ~ POLENA PELELE WINRU, TENRI KUTUJU MATA, PADANNA SULISA ~ Translate: I have ventured through knowledge, but...
Laoni tau mabelae Sengereng mattulu tellu Nataro wangengi doko Tau ripaseng tea mette Tenna pole iye paseng Nateai makkutana Purana melo mutea Nabukeni uwae mata 2x Mappasisajang rennue 2x Pada sappani laingnge Tapada...
Lirik Lagu Tangkulara Nada Dasar G tangkulara di teluk bone sungguh indah pemandangannya oh nelayan mencari ikan perahu laju ombak melaju oh oh oh perahu laju ombak melaju ayo kawan-kawan...
Pengertian secara umum tentang budaya dapat beraneka macam. Akan tetapi, berakhir pada intinya yang hanya satu, yaitu cara hidup yang dimiliki bersama oleh...
Barasanji sebutan Bugis terhadap barzanji, merupakan tradisi Islam yang terus hidup dan dipertahankan. Barzanji dibaca dalam berbagai kegiatan keislaman seperti pada acara maulid,...